Confidențialitate și politică

SC UPPLUG SRL este înscrisă la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)

Utilizarea site-ului www.upplug.ro implică acceptarea politicii de confidenţialitate de mai jos. Informaţii personale furnizate în procesul de comandă sunt corecte şi complete şi, prin furnizarea acestora, devii responsabil pentru toate acţiunile ce decurg din folosirea acestora. S.C. UPPLUG S.R.L. nu va putea fi responsabilă pentru eventuale erori apărute în urma neglijenţei clientului privind securitatea şi confidenţialitatea contului şi parolei. Accesarea site-ului www.upplug.ro  implica acceptul clientului că datele furnizate să fie păstrate şi prelucrate de societatea noastră în vederea creării unei baze de date pentru realizarea de raporte statistice, informarea despre promoţiile www.upplug.ro  sau orice alte activităţi de comunicare. S.C. UPPLUG S.R.L. se obligă că datele personale să nu fie difuzate de către terţi, singura excepţie constituind-o solicitări din partea autorităţilor în scopul verificării tranzacţiilor comerciale, atâta timp cât acestea vor fi solicitate conform cu legile în vigoare. S.C. UPPLUG S.R.L. certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se număra (enumerarea nu are un caracter limitativ):

  • dreptul de a solicita S.C. UPPLUG S.R.L. să îţi confirme prelucrarea sau nu a datelelor personale, în mod gratuit;
  • dreptul de a solicita S.C. UPPLUG S.R.L.  să rectifice, actualizeze, blocheze sau şterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conform dispoziţiilor Legii nr. 677/2001;
  • dreptul de a solicita S.C. UPPLUG S.R.L.  să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor tale personale;
  • dreptul de a solicita S.C. UPPLUG S.R.L.  să înceteze expedierea de mesaje promoţionale;

Orice notificare va fi semnată, datată şi expediată de către cumpărător la adresa info@upplug.ro  sau prin poştă la adresa:  Strada Spania, Nr. 22, Bloc 012, Scara 1, Ap.10, Municipiul Craiova, Judeţ Dolj. Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conţinutul site-ului sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul www.upplug.ro , va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului www.upplug.ro va determina cercetarea penală împotriva celor care au iniţiat această acţiune.

Sistemele de plată on-line disponibile sunt dezvoltate de către Mobilpay, şi presupune efectuarea plăţilor prin intermediul cardurilor într-un mediu securizat. Plăţile on-line efectuate pe site-ul nostru beneficiază de protocolul de securitate 3D Secure (Verified by Visa şi MasterCard Secure Cod). 3D Secure înseamnă o nouă abordare globală a autentificării cumpărătorilor şi vânzătorilor în tranzacţii sigure pe Internet. Această măsură de siguranţă presupune redirecţionarea utilizatorului în momentul efectuării platii pe o pagină securizată unde înregistrarea fiecărui deţinător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacţie online. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic şi Electron) şi MASTER CARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV/CV2). 

În vederea finalizării tranzacţiei în condiţii optime va trebui să furnizaţi: 1.Numele posesorului de card, 2.Codul cardului (cele 4 grupe de cifre menţionate pe faţa cardului, fără spaţii), 3.Data expirării cardului, 4.Codul CVV (ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripţionate pe bandă cu semnătură) Tranzacţiile se vor efectua în lei, indiferent de cardul Dvs, în condiţiile agreate cu Banca emitentă a cardului Dvs. Pentru efectuarea tranzacţiei pe site-ul nostru, nu se percepe niciun comision suplimentar. Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele Mobilpay. Site-ul nostru nu solicită şi nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră. 

Nota de informare privind protecţia datelor personale 
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, site-ul nostru administrat de S.C. UPPLUG S.R.L., are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este utilizarea lor în vederea facturării produselor comandate. 

Sunteţi obligat(a) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru crearea facturii pentru produsele comandate. Refuzul dvs. determină anularea comenzii. 
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopul livrării produselor şi sunt comunicate numai de către Dumneavoastră. 
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Departamentul Reclamaţii, la adresa de e-mail info@upplug.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor noastre partajam anumite date despre comportamentul vizitatorilor site-ului nostru cu următoarele servicii externe: Google Analytics, Google AdWords. Schimbul de informaţii cu aceşti furnizori de servicii nu presupune furnizarea din partea noastră a datelor cu caracter personal (nu sunt informaţii care dezvăluie identitatea vizitatorilor). Aceste informaţii sunt utilizate exclusiv pentru a vă putea oferi o experienţă mai plăcută şi conţinut cât mai relevant pentru dumneavoastră la navigarea pe site-ul www.upplug.ro.

Profită de promoțiile UpPlug!